Involvering

Det er også din by!

Bymidten er for alle. Og kan bruges af alle. Derfor er det naturligt, at alle der har interesse for vores by og bymidte, får mulighed for at involvere sig i, hvordan fremtidens Slagelse skal udvikles.

Derfor vil både den kommende helhedsplan ’De 12 Torve’ og alle større projekter i bymidten invitere borgerne ind til bordet – på forskellige måder og i forskelligt omfang fra projekt til projekt. Der er nemlig ikke én rigtig måde at involvere borgerne på.

Information

Den absolut minimale form for borgerinddragelse er information. Faktisk er der ikke tale om inddragelse men blot oplysning fra kommunen eller andre til borgerne, altså envejskommunikation. Det er den løbende orientering, som kommunen giver borgerne på forskellige medier, f.eks. invitation til et møde eller information om midlertidige ændringer. De er som regel af praktisk karakter, og giver sjældent mulighed for modsvar. Men den simple information er stadig vigtig; de fleste vil gerne vide, hvad der sker med ens by eller nærområde. Derfor skal alle projekter rumme elementer af information.

Dialog

På næste niveau lægger kommunen op til dialog om projekterne. Det gør vi, når vi har brug for at høre borgernes mening om et emne, en plan, et projekt eller noget andet – som regel relativt konkret. Det kan være f.eks. en meningsmåling, som man af og til kan finde på f.eks. Facebooksiden ’De 12 Torve’

det kan være, at vi efterspørger et svar på et konkret spørgsmål, eller det kan være i en høringsfase til et projekt.

Når vi taler om høringsfase – eller offentlighedsfase, som det også hedder – så spørger kommunen borgerne om deres holdning til noget konkret. Vi spørger naboerne og andre direkte berørte, men høringen er ikke forbeholdt dem:

  • Alle er velkomne til at indsende bemærkninger.

Bemærkninger om de konkrete projekter skal altid sendes til

– og du skal altid angive tydelig afsenderinformation, altså som minimum navn og adresse.

Høringerne vil som regel vare i 4 uger, i særlige tilfælde måske mere. Henvendelser, som kommunen modtager i høringsfaserne, vil altid blive samlet sammen og sendt videre til byrådets fagudvalg, der behandler sagen. Disse høringer er ikke lovbefalede at gennemføre, men Slagelse Kommune vil oftest vælge at spørge borgerne alligevel.

Dialog kan man også opnå ved at mødes og tale om tingene. I Slagelse Kommune vil vi gerne ud og møde borgerne og høre jeres mening – eller blot oplyse jer, hvis I har spørgsmål. Det kan gøres på mange måder, typiske ved møder, men det kan også være ved byvandringer, eller når vi kører ud i projektområdet med vores borgerbil og møder jer der.

  • Det sker f.eks. den 24. og 25. september 2020 (fra 14-17), hvor vi holder på Fisketorvet, så I kan få et nærmere indblik i skitseprojektet.

I Slagelse bymidte ønsker vi den slags dialog i projekter, der er relativt afgrænsede og har en række bindende forudsætninger, der gør, at vi ikke kan eller vil lave større forandringer. Det er – ud over Fisketorvet – f.eks. Træskogården (hvor parkering er stærkt bindende, og kommunen kun ejer omkring halvdelen af projektområdet) og Campusstrøget (Sdr. Stationsvej, der i høj grad er et trafiksikkerhedsprojekt). Helhedsplanen, De 12 Torve, vil selvfølgelig også blive sendt i offentlig høring, lige som næsten alle andre fysiske planer, vi udarbejder.

Samskabelse

Samskabelse er det ’højeste’ niveau af borgerinddragelse, vi tilbyder i forbindelse med udviklingen af Slagelse bymidte. Her er det ikke kommunen, der sætter rammen alene – vi skaber den sammen med borgerne. Solens Plads i Korsør er et eksempel på samskabelse, hvor borgerne blev inviteret til både informations- og inspirationsmøder, workshop og deltagelse i en borgerarbejdsgruppe. Vi fik ca. 200 idéer fra borgerne ind, og det var også borgerrepræsentanter, der gennem forskellige øvelser fik prioriteret de mange idéer, så de til sidst kunne indgå som projektmål. Selv navnet ’Solens Plads’ var det borgerne, der foreslog. 

Samskabelsesprojekter tager lang tid og kræver mange ressourcer – fra både borgerne og kommunen. Derfor benytter vi samskabelse, der hvor det allerbedst giver mening. Og det gør det, når vi taler om de helt store (og meget dyre) projekter og projekter, der skaber store forandringer og vil have betydning for mange.

I Slagelse bymidte forventer vi at afsætte tid og ressourcer til at lave samskabelse, når vi når til at renovere Rådhuspladsen (fordi vi gerne vil have, at det kan være andet end bare en stor parkeringsplads) og ikke mindst Nytorv (fordi det er det helt store og centrale torv i Slagelse, der måske også skal spille en anden rolle i fremtiden). Men også et mindre projekt som Bibliotekshaven og Stenstuegade vil formodentlig egne sig godt til samskabelse.

Siden er sidst opdateret 22. september 2020