De 12 Torve

Indkøbsvaner ændrer sig. Trafikmønstre ændrer sig. Måden, vi bruger vores byer på, ændrer sig. Derfor skal bymidterne også ændre sig. Det gælder også i Slagelse Kommune. For Slagelses vedkommende har byrådet besluttet, at vi skal styre fremtidige investeringer og indsatser gennem en såkaldt helhedsplan for bymidten. Den skal sikre den bedst mulige sammenhæng i den udvikling, bymidten står over for.

Vi kalder planen for ’De 12 Torve’ med reference til Slagelses mange offentlige byrum. Det er nemlig byens styrke, at vi ikke bare har en gågade og et enkelt torv, men faktisk rigtig mange byrum. Hver især er de unikke, og tilsammen er de en positiv oplevelse, man tager med sig hjem fra Slagelse. De 12 Torve skal sikre, at vi i fremtiden forstærker det unikke og det positive. 

Indsatsen har ikke kun til formål at renovere en belægning eller udskifte en bænk. Den skal ses i et større perspektiv, hvor den skal understøtte erhvervsudvikling og detailhandel, bosætning og tilflytning, turisme, trafiksikkerhed, studiemiljø, bæredygtighed og sundhed. 

Helhedsplanen bygger videre på det, vi har: de stedbundne potentialer, der ligger i bymidtens struktur og infrastruktur, historien, der rækker helt tilbage til vikingerne, de tidligere indsatser især i 70’erne (gågaden) og 00’erne (Slagelse – Ny By) og senest udviklingen af Campus Slagelse. 

Planen beskriver den samlede udvikling i en Vision 2030 men giver også bud på de enkelte projekter og indsatser. Nogle vil være ret konkrete og er måske allerede på tegnebrættet, andre er længere ude i horisonten. Nogle vil blive til noget, andre måske ikke. Vigtigt er det, at vi alle får et fælles overblik over, hvad der skal gøres – og hvornår. 

De 12 Torve skal behandles som forslag senere i år. Derefter offentliggøres helhedsplanen, så alle får mulighed for at bidrage med meninger om og forslag til indholdet (læs mere om borgerinddragelse her).

Det er målet, at planen vedtages af byrådet i starten af 2021 – så den efterfølgende kan blive indarbejdet i den næste kommuneplan og derved ligge til grund for beslutninger om bymidten i den kommende planperiode (2021-2033).

Siden er sidst opdateret 23. september 2020