Træskogården

Træskogården er en vigtig ’trædesten’ på vejen mellem campus og bymidte. Derfor er det nødvendigt, at vi pifter det store byrum op – og vi begynder i år!

Træskogården – plads til kulturen

I dag er parkeringspladsen mest af alt… en parkeringsplads. Det er ærgerligt, med tanke på den attraktive beliggenhed, at Træskogården ikke er mere end det. I praksis er den forplads til både Musikhuset, Badeanstalten, Panorama-biograferne, Det Røde Tårn og City3. Og alligevel har pladsen en karakter, så man mest af alt skynder sig hen over den. Det vil vi gerne lave om – og når vi alligevel har så mange spændende kulturvirksomheder liggende rundt om, så er det nærliggende at foreslå, at Træskogården skal være Slagelses nye kulturplads. På den måde bliver den noget, ingen af de andre byrum er eller skal være – og dermed får den helt sin egen rolle på listen over De 12 Torve. 

Privat initiativ og en bred dialog

Vi starter et andet sted. Faktisk starter vi med en henvendelse fra City3s ejer, Jacob Vestergaard fra Atlantia. Han spurgte kommunen om lov til at åbne op fra hans ejendom på Sct. Mikkelsgade 12, så man kan komme direkte ind i Træskogården og videre til City3 og Jernbanegade. Det var let at se fornuften i det forslag, og vi fortsatte dialogen om, hvad Træskogården skal være i fremtiden. Der var enighed om, at pladsen trænger til en make-over – og flere parkeringspladser vil også være en fordel. Musikhuset og Panorama-biografen blev også taget med i snakken, og alle var enige om, at Træskogården i højere grad skal præsentere kulturinstitutionerne omkring – men også at de til gengæld skal tænke i at vende vrangen ud og byde sig mere til ude på pladsen: Biografen vil gerne tilbyde mere udeservering og måske udendørs filmvisning. City3 vil gerne have en lille scene, mulighed for at opstille foodtrucks og i den forbindelse også udeservering, mens Musikhuset gerne vil se på muligheden for at være orienteret mere udad end i dag – og ønskede sig også, at nogle af koncerterne i fremtiden kan foregå udendørs. Alt i alt var vi enige om, at kulturens plads godt må ’larme’ lidt, være festlig og i højere grad appellere til de unge, som jo alligevel får deres gang i campusområdet et stenkast herfra. 

Flere faser

Det er et stort og dyrt projekt, før vi er hele vejen i mål med dette meget store byrum i Slagelse. Derfor tager vi det i bidder. 

I etape 1 – og det er det projekt, som er gået i gang i år – skal vi rydde op og renovere den kommunalt ejede parkeringsplads syd for biografens facade. Samtidig vil Atlantia tilsvarende gå i gang med at renovere sit areal syd for den kommunale grund (Atlantia ejer omtrent halvdelen af Træskogården). For at opnå den bedst mulige sammenhæng i mellem de to særskilte entrepriser, har Atlantia og Slagelse Kommune haft en god og konstruktiv dialog, og vi er enige om principperne for ombygningen. Men det skal understreges, at Atlantia som privat virksomhed selv er herre over løsningerne på egen grund og selvfølgelig også selv bestemmer, hvornår det skal udføres. 

I etape 2 arbejder Slagelse Kommune og Atlantia sammen frem imod at skabe en festlig og anderledes stiforbindelse mellem Sct. Mikkelsgade og Jernbanegade – vi kalder den ’Kulturbåndet’. Og i etape 3 kommer så forpladsen ved Badeanstalten, Musikhuset og Det Røde Tårn. Etape 1 færdiggøres i starten af det nye år, mens etape 2 forhåbentlig kan realiseres umiddelbart herefter (men vi skal være ærlige og sige, at det kommer an på prisen på etape 1). Etape 3 er ikke programsat, men vi ser det som en naturlig forlængelse af arbejdet med Campusstrøget i 2022-23. 

Kulturpladsen – hvad skal den kunne?

Først og fremmest skal der skabes rum for noget, vi i forvejen ikke har – og udgangspunktet er, som før nævnt, at pladsen godt må være lidt festlig, farverig og godt må larme lidt i erindringen på vejen rundt i byen; her behøver vi ikke helt samme respekt for historie og omgivelser, som når vi renoverer de ældste byrum i byen.

Hovedidéen er, at vi skærer pladsen over med to krydsende ganglinjer, nemlig førnævnte ’Kulturbåndet’ mellem Sct. Mikkelsgade og Jernbanegade og modsat med ’Filmstriben’, der forbinder biografen med City3 (og videre op til Frederiksgade). Rundt om fordeles parkeringspladserne.

Kulturbåndet kan måske blive Slagelses ’Walk Of Fame’; vi har i hvert fald gjort plads til 25 stjerner, der kan nedfældes i belægningen, tilegnet lokale kulturpersonligheder op gennem historien. Kulturbåndet kan også blive noget anderledes lys og meget gerne nogle elementer, der danner porte og blikfang: Indtil videre arbejder vi med idéen om paraplyer – ja, de er set andre steder, men de er symbol på det lette, farverige og fabulerende, som vi gerne vil have ind på vores kulturplads. 

Denne del af projektet vil vi særligt gerne høre borgerne om; måske sidder der nogen med gode idéer til et festligt og farverigt kulturbånd gennem Træskogården. Og hvis vi laver en Walk Of Fame, vil vi også spørge jer om, hvem der skal tildeles en stjerne. Det vender vi tilbage med, når vi når dertil. 

Filmstriben bliver mere stilfærdig og er tænkt som en rød løber i teglsten, der løber lige hen til biografens hovedindgang. Den flankeres af høje master med ’teaterspots’, der lyser både løberen og selve parkeringsarealet op.  

Atlantia ønsker at bygge en ny og flottere ankomst; først og fremmest en ny trappe ovenfor et lille minitorv, hvor der kan opstilles foodtrucks. Trappen bliver, som på Fisketorvet, med indbyggede podietrin, så der bliver plads til lidt fredagsbar-musik. 

For ingen kulturplads uden musik. Derfor overvejer vi, om pladsen skal kunne lukkes af i sektioner, så den kan omdannes til en mindre eller større festivalplads. Faktisk viser en hurtig opmåling, at der – hvis vi ser bort fra tidens corona-begrænsninger – vil være plads til minimum 5.000 publikummer og en stor mobilscene, f.eks. foran Musikhuset. Det kunne være sejt! Det skal dog understreges, at kulturpladsen ikke er tænkt til at overtage de store events, der knytter sig til bymidten og detailhandlen: De hører stadig til på Nytorv og sidenhen måske på Rådhuspladsen. 

Erhvervs- og Teknikudvalget og Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandlede og godkendte skitseprojektet på møder i august 2020 (se beslutningssagen her),

Der er i budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. til renovering af parkeringspladsen. 

Mere parkering

Selv om Træskogården kan blive spærret af til koncerter eller tilsvarende et par dage om året, så er den også i fremtiden en vigtig parkeringsplads. Den er faktisk så vigtig, at vi benytter muligheden for at optimere pladsen, så der bliver plads til flere biler. I 2016 blev antallet af p-pladser opgjort til 99, og med den nye plan kan vi etablere op imod 170 pladser. På det kommunale areal alene (etape 1) kan vi etablere 60 pladser mod i dag 31 registrerede pladser (og nogle stykker på grus). Vi har skitseret flere pladser til både små og store handicapbiler, til motorcykler, og vi forbereder for opladning af el-biler. Desuden laver vi flere cykelpladser, bl.a. lige ud for biografen.

Træskogården – et underligt navn?

Ja, hvorfor hedder det egentlig træskogården? Det skyldes ganske enkelt områdets fortid: Træskogården er opkaldt efter ’Slagelse Træskofabrik A/S’, der lå omtrent der, hvor biografen ligger i dag - med adresse Sct. Mikkelsgade 16. Træskofabrikken blev etableret omkring 1890 af fabrikant Carl Kierulff, der dog solgte den til ’A/S De forenede Træskofabrikker’ i 1917. I 1949 ophørte fabrikationen, og ejendommen blev ombygget til karosserifabrik. I baggårdene bag Sdr. Stationsvej lå også bl.a en sko-grossist, en metalvarefabrik og et elektromotorværksted. 

Det nuværende Slagelse Musikhus blev oprindeligt opført som elværk i 1908 og naboen, Badeanstalten, i 1909 - begge tegnet af den lokale arkitekt Knud Larsen. Tiden løb fra både elværket og badeanstalten, der blev ombygget og indvidet som musikhus og spillested i hhv. 1995 og 2000. Området, hvor City3 i dag ligger, var oprindeligt trælasthandel - med rødder i ’Trælast- og Kulhandelen Silvan’ fra 1874. Det blev solgt i 1913, hvor det ændrede navn til ’Akts. Trælasthandelen Silvan’. Med opførelsen af SIM-bygningen midt i 60’erne forsvandt den sidste rest af industri i området. Den lokale forretningsmand Villy Ehlers etablerede et lille center med bl.a. spisested, supermarked og vaskeri. Ejendommen brændte i 1988, hvorefter det nuværende City3 blev bygget. Nu kan der måske føjes endnu et kapitel til områdets historie, som hele Slagelses kulturplads.

Siden er sidst opdateret 23. september 2020