Fisketorvet

Byrådet har bevilget 4,2 mio. kr. til renovering af Fisketorvet, og Erhvervs- og Teknikudvalget har godkendt skitseprojektet. Renoveringen vil i praksis finde sted i første halvdel af 2021, og forarbejderne er påbegyndt her i 2020. Men hvad er det så, der venter?

Først skal vi fjerne det gamle beskyttelsesrum. Det fylder meget og bliver ikke brugt længere. Det gør vi i efteråret 2020. Så får Fisketorvet lov til at sunde sig lidt hen over julemåneden, hvor vi håber, at torvet får sit helt eget juleliv, selv om det ikke helt kan være som det plejer. Til næste forår begynder anlægsfolkene så for alvor at bygge om. Vi skal gøre det, så hurtigt og nænsomt vi kan, men byggefasen kræver altid lidt ekstra tålmodighed fra alle. Vi satser på, at det kan gøres på 4-5 måneder, så vi til sommer kan indvi det nye torv. 

Der er dog en vis sandsynlighed for forsinkelse på et anlægsprojekt som dette – først og fremmest fordi vi bygger i den allerældste del af Slagelse. Vi har lovet arkæologerne, at de må følge projektet på tæt hold, og finder de noget spændende, så må vi indstille anlægsarbejdet og give dem plads til at udforske fortiden. Du kan læse mere om Fisketorvets historie.

Musiktorvet

Fisketorvet har i mange år fungeret som en hyggelig lomme på vejen rundt i byen – med kirken som et flot bagtæppe. Bylivet har især været koncentreret om mindre events og ikke mindst de populære lørdage med jazz og fadøl. På den måde har Fisketorvet fået sin helt egen identitet i byen. Det skal vi ikke ødelægge med et nyt projekt.

Tværtimod vil vi gerne gøre alt det gode endnu bedre og bygge videre på kvaliteterne. Derfor ser vi også fortsat Fisketorvet som byens ’musiktorv’, der egner sig til de mindre arrangementer – modsat de store koncerter og events, der nu finder sted på Nytorv og nogle gange Schweizerpladsen. På Fisketorvet forsvinder det lille jazzorkester, duoen, trioen eller det lille kor ikke i et alt for stort byrum, men lyden og den intime stemning bliver inde på torvet, der faktisk har en fin akustik. Vi vil med det nye projekt gerne gøre mulighederne og forholdene endnu bedre for, at den slags små oplevelser får plads i bymidten. Hvordan gør vi så det? 

Den spanske trappe

Grundlæggende ændrer vi ikke markant ved det lille torv; det er der for mange bindinger til. Men det store ’greb’ bliver, at vi erstatter bunkeren med en flot ’spansk’ trappe, der skaber bedre visuel og fysisk forbindelse mellem torvet og kirken. Trappen kommer til at rumme nogle brede trin, der kan fungere som podier eller scene for optrædende, og der bliver trukket strøm frem til instrumenter mv. – og måske forberedt for en let overdækning, der hurtigt kan stilles op, hvis det begynder at regne. På trappen får den fine vandfontæne ’Fisken’ en ny og mere præsentabel plads, og vi håber, at vi i den forbindelse kan lave en vandtrappe, så man får lyden af rislende vand med som en ekstra dimension. 

Mange flere siddepladser

Først og fremmest vil trappen blive en helt ny siddeplads og mødested i bymidten. Med trin i forskellige højder og vinkler bliver det et godt sted at løbe op og ned ad for de mindste, mens de unge bare hænger ud her, siddende, stående og liggende. De vil også synes, at det kan være fint nok at smide sig på de betonplinte, der er foreslået opstillet langs torvets venstre side.

De ældre vil nok foretrække at sidde ovre på bænkene langs den højre side med ansigtet mod eftermiddagssolen – og med et godt ryglæn og en beskyttende væg i ryggen. Herfra kan man følge med i trafikken på gågaden, aktiviteterne på torvet og trappen – og hele tiden med kirkens apsis og træerne som kulisse for byens liv. 

En grøn plads

I dag sikrer efeu og nogle selvsåede træer og anden bevoksning på bunkeren, at Fisketorvet opfattes som en grøn plads. Gadetræerne langs pladsen er gradvist gået til med tiden og kun få står tilbage. Det nye torv skal også være grønt – men ikke på samme måde som i dag: Vi forsøger at bevare det store træ på skråningen til venstre for kirken (selv om det ikke har det godt og nok ikke har så langt igen), og vi vil gerne plante et nyt, flot fritstående træ som en del af trappeanlægget.

Vi kalder det ’Livets Træ’ – med reference til både det kirkelige og det verdslige, der mødes her på trappen. Vi prøver også at bevare træet foran Upper Hill, og forventer at plante nogle nye langs torvets sider til erstatning for dem, der er gået til eller fjernes for at give plads til ny belægning og møblering. De nye træer vil blive sat i nogle særlige ’plantekasser’, der giver træerne en fair chance for at overleve – og som samtidig kan bidrage til at holde på regnvandet. Vi vil også gerne have nogle blomster ind på pladsen; det mangler helt i dag. Men hvordan vi gør det, ved vi ikke endnu. Måske borgerne kan hjælpe med gode forslag til det i løbet af offentlighedsfasen? 

Materialevalg

På dette tidlige tidspunkt i processen er der ikke truffet endelige beslutninger om materialevalget på Fisketorvet. Vi har dog et klart ønske om, at kirkens flotte murstensfacader skal stå som reference for et rødt tegltæppe, vi vil ’rulle ud’ midt på torvet – som det ses ved kirken og Torvet i Grenå. 

Rundt om tænker vi at bruge granit med afsæt i de løsninger, vi ser i Nygade, Rosengade og på nabotorvet, Gammel Torv. Det vil være flot, hvis trappen også bliver lavet i granit eller i en kombination af granit, beton og træ. Det vil i sidste ende være et økonomisk spørgsmål – og det er ikke utænkeligt, at vi vælger at bygge den op i beton. Langs den højre (østlige) side af torvet, vil vi gerne bygge en beskyttende væg. Idéen er, at den opføres i corténstål (rustrødt), der passer godt til omgivelsernes afdæmpede farver – og er det økonomisk muligt vil vi gerne perforere den og sætte lys i den. I øvrigt er lyset et særligt tema for projektet, for vi skal skabe et nyt lys, der lyser pladsen og trappen op på en måde, så man føler tryghed, men samtidig skal den underlægge sig kirken og dens belysning. Skitseprojektet foreslår to højere master med flere spots på, der skaber et sammenhængende lys på fladen uden at blænde.

Borgerne er også med

I perioden fra den 24. september 2020 til den 26. oktober 2020 er skitseprojektet fremlagt i offentlig høring. Det er ikke lovbefalet som sådan – men byrådet finder det helt naturligt at involvere borgerne. Derfor har alle en mulighed for at kommentere på projektet, fremsende bemærkninger til det foreslåede eller komme med idéer, der kan gøre projektet bedre. Du kan læse mere om offentlighedsfasen, og hvordan du kan bidrage på denne side.

Det er vigtigt at understrege, at et projekt godt kan flytte sig fra skitseprojektet til det færdige projekt. Nu bevæger vi projektet videre fra arkitekternes idéer og de løse overslagsberegninger, til borgernes ønsker og videre ind i en projekteringsfase, hvor tekniske forhindringer og økonomiske begrænsninger vil påvirke projektet. Men lige meget hvad, så er fundamentet for fremtidens Fisketorvet lagt, og vi vil gøre alt for at nå i mål med et byrumsprojekt, der gør flest mulige mest muligt tilfredse – vel vidende, at vi ikke kan gøre alle glade. Dette projekt løses med en ganske særlig respekt for stedets ånd og lange historie og samtidige forventninger om en fremtid med plads(er) til endnu flere oplevelser!

Siden er sidst opdateret 24. september 2020